Podmienky kúpy nehnuteľnosti v Egypte sú viac menej jednoduché a jasné.

Naši klienti sa pri kúpe nehnuteľnosti stávajú majiteľmi daného objektu, podobne ako na Slovensku. V Egypte však neexistuje katastrálny úrad, takže dokladom o kúpe nehnuteľnosti je kúpna zmluva v Egyptskom a Anglickom jazyku, rovnako tak aj registrácia Vami zakúpenej nehnuteľnosti na príslušnom Egyptskom súde.

U nás sa pri predaji nehnuteľnosti nejedná o žiaden tzv. timeshare, ako je to u podobných nehnuteľností v iných spoločnostiach, alebo krajinách, ako Španielsko, alebo Chorvátsko. Pri kúpe apartmánu, bytu, alebo vily prostredníctvom nás sa stávate 100 % majiteľmi danej nehnuteľnosti.

Podmienky kúpy nehnuteľnosti v Egyptskej republike pre cudzincov:

1, Na kúpu nehnuteľnosti potrebujete platný cestovný pas a platné Egyptské vízum

2, Cudzinec smie v Egypte vlastniť s rodinou až 4 nehnuteľnosti

3, Veľkosť nehnuteľnosti nesmie prekročiť 4 000 m2

4, Egyptská republika nepovolí kúpu nehnuteľností cudzincovi židovského pôvodu

5, Nemôžete kúpiť objekt historického charakteru

6, Pokiaľ ste majiteľom nehnuteľnosti v Egypte za viac ako 50 000,- USD, môžete pre seba a svoju

rodinu  žiadať o pobytové vízum, prípadne trvalý pobyt